Aktuality

18.11.2022
Workshop Informovanost mikropodnikajících a OSVČ ze strany státu: zkušenosti a limity
30.6.2022
V prostorách Akademického konferenčního centra Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., proběhl dne 14. 6.
6.6.2022
Workshop Jistá nejistota: Vliv nemoci a péče na podnikání před a v době pandemie proběhne již 14.6.2022.
14.7.2021
Níže jsou k dispozici tři odborné analýzy, které upozorňují na oblasti a roviny, kde může podnikání u sebezaměstnaných osob i mikropodniků nabývat některé z aspektů prekérní práce. V první analýze autorka Šárka Homfray analyzuje rodinné podnikání, platformové podnikání a nebo franchising a ukazuje, jak jsou v právní úpravě ale také v prezentaci těchto typů podnikání směrem k veřejnosti přítomny nejen genderové stereotypy, ale také prekarizační procesy např. v kontextu právní úpravy vztahu franchisor - franchisant.
9.10.2020
Autorky Alena Křížková a Marie Pospíšilová ve spolupráci s Nancy Jurik a Grayem Cavender publikovaly kapitolu Structured Agency and Motherhood among Copreneurs in the Czech Republic v odborné knize Mothering and Entrepreneurship: Global perspectives, Identities and Complexities.