O projektu

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Cílem projektu je podpora a inovace českého podnikatelského prostředí se zaměřením na sebezaměstnané osoby a mikropodniky (do 10 zaměstnanců) prostřednictvím analýzy a z ní vyplývajících návrhů na eliminaci rizik nebo omezení, které se s těmito typy podnikání pojí. Výzkumný tým se zároveň zaměřuje i na nové firmy, u nichž výzkum ve světě ukazuje, že nejvíce přispívají k tvorbě pracovních míst. Obecně se ale malé firmy a živnostníci potýkají se specifickými formami znevýhodnění (nižší a nepravidelné příjmy apod.). Projekt si klade rovněž za cíl identifikovat ty skupiny sebezaměstnaných a mikropodniků, kde se nejvíce projevují specifické formy prekarity a nabídnout možná řešení těchto rizik, a to primárně zainteresovaným orgánům veřejné správy, které mají podporu podnikatelů a téma ekonomického růstu ve své gesci.

Trvání projektu

4/2020 - 3/2023

Řešení v 1. roce projektu

Sociologický ústav AV ČR bude v prvním roce koordinovat přípravu 3 odborných analýz, které budou ke stažení na stránce projektu. Partner projektu VŠE bude v prvním roce projektu realizovat dotazníkové šetření (N=600) zaměřené na mikropodniky a sebezaměstnané osoby, šetření bude  z důvodu absence kvantitativních dat zkoumajících prekaritu realizováno u mikropodniků nebo sebezaměstnaných osob. Součástí dotazníkového šetření bude mj. také škála mapující nejen úroveň prekarity v těchto typech podnikání, ale také její subjektivní vnímání. Definujeme i oblasti, kde se podnikající v těchto typech podnikání s prekaritou nejvíce potýkají.

 Partneři projektu: Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská