Informace z 1. workshopu Jistá nejistota: Vliv nemoci a péče na podnikání před a v době pandemie

V prostorách Akademického konferenčního centra Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., proběhl dne 14. 6. 2022 participativní workshop s názvem Jistá nejistota: Vliv nemoci a péče na podnikání před a v době pandemie. Cílem prvního workshopu uspořádaného týmem projektu Prekarita jako reální zkušenost sebezaměstných a mikropodniků bylo představit dílčí závěry z kvalitativních a kvantitativních šetření, které proběhly v posledních 2 letech realizace projektu, a podrobit tak tyto závěry diskuzi se zástupci a zástupkyněmi orgánů veřejné správy a dalšími důležitými stakeholdery z oblasti podnikání.

Situace nemoci a nutnosti péče především o mladší děti jsou považovány za nejpalčivější témata, která zasáhla podnikající nejen v průběhu pandemické situace, ale museli se s jejich řešením potýkat i před ní.

Zástupci VŠE, která je partnerem projektu, Martin Lukeš a Jan Zouhar představili výsledky reprezentativního průzkumu mezi podnikajícími realizovaného  v loňském roce. Upozornili na významné genderové nerovnosti v oblasti hodnocení finančních dopadů pandemické situace, která pro ženy znamenala vyšší míru prekarity/ohrožení. Zároveň poukázali na skutečnost, že pandemická situace měla negativní dopad na wellbeing žen, které musely pečovat o děti z důvodu zavřených škol a předškolních zařízení. Členka týmu projektu Markéta Švarcová ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. představila strategie, které, dle odpovědí z hloubkových rozhovorů s podnikajícími, uplatňovali při řešení vlastní nemoci a nutnosti péče o malé děti. Jednalo se především o představení individualizovaných strategií, kdy většina podnikajících deklarovala, že v těchto situacích nespoléhá na zaopatření v rámci již existujících nebo  v období pandemie nově nastavených státních schémat.

Na to navázala podnětná diskuze se zástupci a zástupkyněmi z řad orgánů veřejné správy – Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení nebo Kanceláře veřejného ochránce práv, i z řad zastupující podnikající – Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (SPŽ ČR), Podnikatelské odbory a z řad neziskového sektoru – Business and Professional Women. Pan Danda a paní Mrázová ze SPŽ ČR deklarovali nutnost genderově senzitivního přístupu při řešení problémů mikropodnikajících, které považují za dlouhodobě systémově upozaděné. Pan Vondrák z MPO, které bylo gestorem vyplácení ošetřovného v období pandemie, upozorňoval na nutnost revize výpočtu nemocenské připojištění pro podnikající a otevření diskuze o zavedení ošetřovaného pro podnikající na systémové úrovni.

Závěry z výzkumných aktivit projektu by tak měly přispět k argumentaci o nutnosti aktualizace legislativních opatření, která si kladou za cíl zlepšit situaci podnikajících v období nemoci a péče o děti či jiné závislé osoby, a to nejenom v době pandemie. Diskuze o konkrétnějších opatřeních bude pokračovat a je plánována na podzim 2022, kdy se uskuteční 2. participativní workshop.

 

 

Sdílet