Řešitelský tým

oddělení Gender & sociologie
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, Praha 1, 110 00
Tel. +420 210 310 351

 

Expertky (zapojení 8/2020-3/2021):

Alžběta Mangarella, Ph.D. (Daňová analýza a analýza zahraničních dobrých praxí)

Alžběta Mangarella, Ph.D. je jednou z expertek v projektu Prekarita jako reálná zkušenost sebezměstnaných a mikropodniků, kde analyzuje daňové a odvodové aspekty sebezaměstnání a vyhodnocuje mezinárodní srovnání dobrých praxí. Sociologii a ekonomii studovala na univerzitě Lumière Lyon 2 a na pařížské École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Doktorát z ekonomie získala v roce 2016 na univerzitě Paris 10 Nanterre. Zabývá se otázkami rodinné politiky a zaměstnanosti matek a používá mikroekonometrické metody kauzální analýzy. Od roku 2017 pracuje jako postdoktorální výzkumná pracovnice v Leibniz Institute for East and southeast European Studies v Regensburgu. Kontakt: mangarella.alzbeta@gmail.com

Mgr. Šárka Homfray (Legislativní analýza)

Mgr. Šárka Homfray se v projektu Prekarita jako reálná zkušenost sebezměstnaných a mikropodniků jako expertka zaměřuje na legislativní zakotvení franchisingu a rodinného podnikání. Působila po absolvování PrF UK téměř 10 let na Ministerstvu dopravy převážně při tvorbě a projednávání legislativy. Od roku 2017 pracuje jako právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací, kde se věnuje zejména právnímu poradenství v oblasti státní služby a pracovního práva, kolektivního vyjednávání a platového odměňování. Je místopředsedkyní Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů a členkou Women´s Committee Evropské odborové konfederace (ETUC). Genderové problematice v kontextu práce a pracovního trhu se věnuje mj. v rámci různých projektů i poradních orgánů. Kontakt: sarka.homfray@gmail.com