Informace z 2. workshopu Informovanost mikropodnikajících a OSVČ ze strany státu: zkušenosti a limity

Workshop Informovanost mikropodnikajících a OSVČ ze strany státu: zkušenosti a limity

Dne 14. 11. 2022 proběhl v prostorách Sociologického ústavu AV ČR druhý uzavřený workshop zaměřený na téma informovanosti podnikajících a jejich reflexe ne/dostatku informací při vstupu do podnikání, a to  i v nenadálých situacích jako je nemoc nebo rozšíření podnikání. V první části prezentovaly své příspěvky hlavní řešitelka projektu Romana Marková Volejníčková a odborová právnička Šárka Homfray. Obě ukázaly nejen na nedostatky v oblasti sdílení a předávání informací směrem od státu k podnikajícím, ale také na genderový rozměr informovanosti – jaké rozdílné situace řeší ženy podnikatelky, muži podnikatelé a jaké z  toho vyplývají rozdílné potřeby v oblasti informací. Po těchto příspěvcích následovala diskuze.

Jedním z velkých témat bylo využívání sociálních sítí veřejnou správou tak, aby mohly být aktuální informace (nové zákony, novely zákona nebo možnosti podpory) předávány podnikajícím rychle a přehledně. Jak ukázaly obě prezentující – sociální sítě jsou jednou z důležitých platforem pro získávání a předávání informací a je tak více než nutné, aby se i veřejná a státní správa stala součástí přenosu informací skrze sociální sítě.

Dalším velkým tématem byla digitalizace a možnost získávat a shromažďovat informace na jednom místě. Jedním z představených protiargumentů  byla zákonná povinnost zřídit si datovou schránku a z toho vyplývající povinnosti podnikajících. V diskuzi bylo upozorněno, že je potřeba myslet na skupiny, jako jsou podnikající v předdůchodovém věku, kterým tento způsob komunikace nemusí vyhovovat. Zároveň bylo zmíněno, že nejprve musí být státní instituce na přesun do digitálního prostředí plně připraveny, což dle zkušeností mnohých přítomných prozatím nejsou. Pozitivním závěrem workshopu však byla informace od zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu o plánovaném spuštění Portálu podnikatele, kde budou aktuální informace přístupné registrovaným uživatelům a uživatelkám zcela zdarma a informace budou průběžně doplňovány a inovovány. Tento portál bude spuštěn v následujících letech v rámci platformy Portál občana.

Sdílet